Menu

Samtykke

Personoplysningerne vil blive brugt til formål, der skal styrke kvaliteten i og relevansen af SDU's uddannelser og forskning. Når du melder dig ind i SDU Alumnet, bidrager du altså med vigtig viden til, at SDU kan udvikle og forbedre sig.

Dine personoplysninger bruger vi til at:

  • indsamle viden om dimittenders beskæftigelsesstatus
  • invitere til arrangementer og anden form for alumneaktivitet
  • tilbyde relevant efter- og videreuddannelse
  • rekruttere alumner til SDU's mentorprogram  og andre aktiviteter, som styrker studerendes arbejdsmarkedsparathed

Personoplysningerne vil under ingen omstændigheder blive behandlet til andre formål uden dit udtrykkelige, forudgående samtykke.

 

Sådan behandler vi dine oplysninger

Syddansk Universitet vil behandle oplysningerne fortroligt i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesloven, straffeloven og forvaltningsloven, og oplysningerne vil ikke blive videregivet eller overladt til uvedkommende eller i øvrigt anvendt af uvedkommende. Dine personoplysninger vil udelukkende være tilgængelige for ansatte på Syddansk Universitet.

 

Vi opbevarer dine oplysninger sikkert

Syddansk Universitet har som dataansvarlig truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysningerne tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at oplysningerne kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataloven.

 

Hvis du vil have dine oplysninger slettet

Syddansk Universitet vil slette eller anonymisere oplysningerne, når formålet med at opbevare oplysningerne ikke længere er til stede

 

Du gøres opmærksom på,

 

at du altid kan tilbagekalde dit samtykke, i hvilket tilfælde SDU vil sikre, at alle personoplysninger om dig straks vil blive slettet,

 

at du har ret til indsigt i de oplysninger, der behandles om dig,

 

at du har ret til at forlange berigtigelse eller sletning af urigtige oplysninger, og

 

at du har ret til at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysninger om dig.

 

Læs mere

Du kan læse mere om, hvordan SDU håndterer persondata på SDU.dk.

 

Hvis du har spørgsmål

Du kan til enhver tid kontakte SDU RIO på tlf. 6550 2022 eller alumnet@sdu.dk

Meld dig ind i Alumnet

Bliv en del af SDU's officielle netværk for alumner.

Tilmeld

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies