Samtykke

Personoplysningerne vil blive brugt til formål, der skal styrke kvaliteten i og relevansen af SDU's uddannelser og forskning. Når du melder dig ind i SDU Alumnet, bidrager du altså med vigtig viden til, at SDU kan udvikle og forbedre sig.  
 
Dine personoplysninger bruger vi til at: 

• indsamle viden om dimittenders beskæftigelsesstatus
• invitere til arrangementer og anden form for alumneaktivitet
• tilbyde relevant efter- og videreuddannelse
• rekruttere alumner til SDU's mentorprogram og andre aktiviteter, som styrker studerendes arbejdsmarkedsparathed
• involvere alumner i uddannelsernes arbejde med at sikre kvalitet og relevans i uddannelserne.

 Personoplysningerne vil under ingen omstændigheder blive behandlet til andre formål uden dit udtrykkelige, forudgående samtykke.  

Når du registrerer dig, indhenter vi dine uddannelsesoplysninger fra vores studieadministrative system (STADS). Vi indhenter kun oplysninger om selve uddannelsen såsom uddannelsens navn samt om start- og slutdato, men ikke karakterer og resultater.

Sådan behandler vi dine oplysninger
Syddansk Universitet vil behandle oplysningerne fortroligt i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesloven, straffeloven og forvaltningsloven, og oplysningerne vil ikke blive videregivet eller overladt til uvedkommende eller i øvrigt anvendt af uvedkommende. Dine personoplysninger vil udelukkende være tilgængelige for en begrænset kreds af ansatte på Syddansk Universitet.   

Vi opbevarer dine oplysninger sikkert
Syddansk Universitet har som dataansvarlig truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysningerne tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at oplysningerne kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.   


Hvis du vil have dine oplysninger slettet
Syddansk Universitet vil slette eller anonymisere oplysningerne, når formålet med at opbevare oplysningerne ikke længere er til stede.   

Du gøres opmærksom på, 

at du altid kan tilbagekalde dit samtykke, i hvilket tilfælde SDU vil sikre, at alle personoplysninger om dig straks vil blive slettet,   

at du har ret til indsigt i de oplysninger, der behandles om dig,   

at du har ret til at forlange berigtigelse eller sletning af urigtige oplysninger, og   

at du har ret til at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysninger om dig (Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K).   

Læs mere
Du kan læse mere om, hvordan SDU håndterer persondata på SDU.dk. 

Hvis du har spørgsmål
Du kan til enhver tid kontakte SDU RIO på tlf. 6550 2022, alumnenetværkets koordinator på alumnet@sdu.dk eller SDU’s DPO Simon Kamber på dpo@sdu.dk.  
 

Meld dig ind i Alumnet

Bliv en del af SDU's officielle netværk for alumner.

Tilmeld

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies