Menu

MBA uddannelse gav kontante gevinster

Per Holm, direktør for Kolding Spildevand A/S og Christiansfeld Vand A/S, tog en MBA på SDU fra 2008 til 2010. I dag høster virksomhederne frugterne: bedre økonomistyring, der har givet positive resultater på bundlinjen, en mere strategisk tilgang til opgaveløsningen og et generelt løft i den organisatoriske performance. Og som en personlig sidegevinst – venner for livet.

Som uddannet ingeniør havde Per Holm styr på alt det tekniske, men da han efter 10-12 år i det private erhvervsliv blev ansat i Fredericia Kommune som afdelingsleder i kloakforsyningen, drejede hans karriere sig ind på ledelsessporet. Siden har han været meget optaget af at forbedre sin egen performance til gavn for virksomhed, kunder og samarbejdspartnere.

- Jeg begyndte at overveje, hvordan jeg skulle gøre mig skarpere. Hvad ville skabe mest værdi for mig og min arbejdsplads? Og der faldt valget meget naturligt på MBA’en som et supergodt supplement til en ingeniøruddannelse. Som ingeniør lærer du frygteligt meget teknik, og du kan regne stolpe op og stolpe ned på forskellige ting og sager, men som leder er det nogle andre redskaber, du har brug for, og de redskaber fandt jeg på MBA’en, siger Per Holm.

LÆS OGSÅ: Krav til kvalifikationer for at læse en akkrediteret MBA

Valg af MBA på Fyn
To ting var ifølge Per Holm afgørende for, at valget faldt på Syddansk Universitet (SDU).

  1. For det første tiltalte uddannelsens opbygning ham med de obligatoriske moduler på første og andet semester og en valgfri specialiseringsdel på tredje og fjerde semester. Specialiseringsdelen gav Per Holm mulighed for at vælge nogle fag, som var særligt interessante og relevante for både ham og virksomheden. 
  2. For det andet var det afgørende for Per Holm, at uddannelsen kunne spille sammen med arbejds- og familieliv. Det skulle være muligt at skrue ned for uddannelsesaktiviteterne, hvis presset blev for stort. Her oplevede Per Holm en stor fleksibilitet fra Mastersekretariatets side. Han lavede simpelthen en aftale med dem om, at han kunne hoppe fra et fag eller to, hvis arbejdspresset blev for stort. 

Strategi og forretningsforståelse
Og arbejdspresset var stort, men selvom MBA'en på SDU er fleksibel og blot skal færdiggøres inden for seks år, tog Per Holm den alligevel på to år.

- Man bliver jo fanget af det, for det er spændende stof og inspirerende undervisere, så man får lyst til at gå til bøgerne. Man vil jo også gerne være færdig, for det er et attraktivt stykke papir at stå med til sidst – ikke kun fordi en MBA er forbundet med en vis anerkendelse, men især fordi det virkelig er noget, man kan bruge på det operative plan som leder og direktør, siger Per Holm, der samtidig understreger, at det kræver forståelse både fra familien og arbejdspladsen, hvis det hele skal gå op i sidste ende.

LÆS OGSÅ: Hvad er prisen for en ECTS-godkendt MBA?

Positive resultater på bundlinjen med model i økonomistyring
Ifølge Per Holm har MBA’en givet ham kompetencer og færdigheder, som har betydet helt konkrete gevinster for virksomheden – blandt andet bedre økonomistyring og en mere strategisk tilgang til opgaveløsningen.

- Jeg har implementeret en økonomistyringsmodel, som jeg har fået kendskab til via min MBA, og den har simpelthen givet positive resultater på bundlinjen og en højere grad af gennemsigtighed i hele vores økonomistruktur. Det andet mere overordnede element er, at jeg har fået en mere strategisk tilgang til opgaveløsningen, hvor jeg qua nogle af de ting, jeg har lært på studiet, simpelthen kommer mere systematisk, bredere og bedre ind på problemstillingerne og får vurderet de forskellige løsningsmuligheder i højere grad, end jeg ellers ville have gjort. Og det har været med til at flytte en helt masse ting for virksomheden.

LÆS OGSÅ: Obligatoriske og valgfri fag på MBA

Per Holm har selv en ret pragmatisk tilgang til det at sende sine medarbejdere på efteruddannelse. For ham handler det om at få analyseret kompetenceniveauet i forhold til de opgaver, som skal løses nu og i fremtiden, og er der et kompetencegab imellem det, medarbejderne kan, og det, de gerne skulle kunne, så lukkes det gab med efteruddannelse.

MBA uddannelsen giver venner for livet
På MBA’en mødte Per Holm mange forskellige mennesker fra alle mulige virksomheder – lige fra læger og jurister, til ingeniører, økonomer og et par F16-piloter. Det var ifølge ham selv meget interessant at have undervisning med så fagligt vidt forskellige mennesker, da det gav mange interessante perspektiver på de cases og problemstillinger, som blev præsenteret. Og så har han fået udviklet sit netværk og vundet venner for livet.

- Jeg har kontakt til fire af mine medstuderende fra dengang, og det har jeg meget ud af. Vi er rigtig gode kammerater, og det tror jeg, vi altid vil være. Vi kan til enhver tid ringe til hinanden og drøfte forskellige problemstillinger. Og det gør vi.

LÆS OGSÅ: Eksklusivt netværk for MBA-uddannede

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies