Menu

Lederskab er en mangelvare i sundhedsvæsenet

Sygehusene dominerer den sundhedspolitiske dagsorden, selvom 3 ud af 10 borgere slet ikke er i kontakt med den del af sundhedsvæsenet. Professor efterlyser lederskab for hele sundhedsvæsenet, der også tæller kommunernes sundhedshuse og praktiserende læger.

Af Camilla Karlsen, cand.public., alumnekoordinator ved SDU

Den sundhedspolitiske debat fylder en del i avisspalter og nyhedsudsendelser: Fra kvaliteten af de kommende supersygehuse, sygeplejersker, som bruger tid på registrering og møder i stedet for patienter, til sygehuslæger, der får personlig betaling for at tage blodprøver for politiet.

Hvis man kun kendte til Danmark via medierne, kunne man fristes til at tro, at hele sundhedssektoren er lig med sygehuse. Men reelt set tager sygehusene sig kun af 30 procent af alle borgere, der hvert år er i kontakt med det danske sundhedsvæsen. Mere end 92% er i kontakt med deres praktiserende læge.

Så den politiske opmærksomhed på sygehusene er ude af proportioner, og konsekvensen er, at der ikke bliver udarbejdet en sammenhængende strategi for hele sundhedssektoren, lyder det fra professor i sundhedsøkonomi Kjeld Møller Pedersen, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi på SDU. Han efterlyser overordnet lederskab, der kan udstikke en retning for udvikling af sundhedsvæsenet.

Patienten forsvinder i en bermudatrekant

- Det bliver altid sagt i skåltalerne, at vi skal blive bedre til at bygge bro mellem sygehuse, kommunerne og almen praksis, men sagt diplomatisk opstår der en bermudatrekant, hvor den berømte patient forsvinder ned i de gode intentioner. Der er måske et vist lederskab i sygehuspolitikken, men det samme er ikke gældende for almen praksis og kommunerne, og dermed bliver udviklingen forsømt. Selvom sundhedsaftalerne, der skulle binde bermudatrekanten sammen, er et fremskridt, er de fortsat for uforpligtende for parterne. Så det ville være rart, hvis nogen ville læne sig tilbage og sige, hvordan hele sektoren skal udvikle sig, siger Kjeld Møller Pedersen.

Kjeld Møller Pedersen peger på, at lederskab er noget, nogen skal påtage sig aktivt, og set med hans briller udviser hverken Danske Regioner, Kommunernes Landsforening eller den til enhver tid siddende regering lederskab til at skabe sammenhængende ændringer i det danske sundhedsvæsen. For selvom sygehusene tegner sig for den største del af sundhedsudgifterne, bliver der årligt brugt store milliardbeløb i de andre dele af sektoren.

Den seneste opgørelse over sundhedsudgifter viser følgende fordeling:

  • Region: 114,4 mia. kroner til sygehuse og praksissektoren, hvoraf godt 90 mia. kroner til sygehusene
  • Kommune: 12 mia. kroner, hvis mans er bort fra hjemmepleje og plejehjem

- Når jeg siger lederskab, snakker jeg ikke om den daglige ledelse. Lederskab handler om at tage førerskab, udstikke strategier og styre efter dem og ikke ligge under for folkelige luner. Men jeg kan ikke få øje på en samlende kraft, som udstikker retningen. Regionerne forsøger. De har en stor rolle med det udførende, men fører ikke an med udvikling, og det er svært at tage entydigt førerskab i et system, hvor magt og penge er delt mellem regioner på den ene side og Folketing og regering på den anden side. Det er dette magtspil, der holder regionerne tilbage fra at tage førertrøjen på.

-  Men hvem skal så påtage sig det lederskab?

- Det burde være ministeren, som fører an med en visionær strategi, og som sørger for at afstemme ideerne med regioner, Kommunernes Landsforening og de praktiserende læger. Men i øjeblikket har vi et ministerium og en minister, der ikke trækker i førertrøjen. Dermed får udviklingen i sundhedssektoren ofte karakter af brandslukning, siger Kjeld Møller Pedersen.

 
Læs flere artikler om offentlig ledelse

Kjeld Møller Pedersens efterlysning efter lederskab i sundhedssektoren blev leveret på en konference om lederskab, som blev holdt på SDU i november 2016. Konferencen markerede 20-års jubilæet for Master of Public Management, den første uddannelse på masterniveau for offentlige ledere, og mere end 140 tidligere studerende og i dag højt placerede offentlige ledere deltog.

Selvom konferencen er overstået, fortsætter markeringen af MPM-uddannelsens 20-års jubilæum gennem belysning af aktuelle, kritiske temaer, der har betydning for udviklingen af den offentlige sektor. Find artiklerne på denne side, eller få dem direkte i din mailboks de kommende uger ved at skrive dig op til nyhedsbrevet.

Læs flere artikler om offentlig ledelse

Dette er den fjerde artikel i rækken af artikler om offentlig ledelse, der markerer 20-års jubilæet for uddannelsen Master of Public Management.

Forskerkontakt

Professor Kjeld Møller Pedersen, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi. E-mail: kmp@sam.sdu.dk, telefon: 65503847

Gå til profil

Master of Public Management giver blik for strategisk ledelse

Uddannelsen Master of Public Management - eller MPM - henvender sig til ledere på niveauet lige under direktionen og til ledere af store, offentlige institutioner. Ser du dig selv som strateg, entreprenør, meningsskaber og institutionsbygger, vil du føle dig hjemme på Master of Public Management.

Læs mere om MPM-uddannelsen

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies