Menu

Hvad skal vi med Ledelseskommissionen?

I øjeblikket arbejder ni ledere og en enkelt ekspert i ledelse ivrigt på at komme med forslag, der kan forny ledelse i den offentlige sektor. Lotte Bøgh Andersen, som underviser på Master i offentlig ledelse, er med i Ledelseskommissionen som repræsentant for ledelsesekspert-siden. Her fortæller hun, hvad man som offentlig leder kan forvente af kommissionens arbejde.

Regeringen har nedsat en ledelseskommission med 10 medlemmer, der skal arbejde hurtigt med at levere anbefalinger til fremtidens ledelse indenfor det offentlige. Knap 10 måneder har medlemmerne til at se nærmere på offentlig ledelse, inden de skal aflevere deres resultater i december 2017.

Et af kommissionens medlemmer er Lotte Bøgh Andersen. Hun er professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet samt på VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd). Desuden underviser hun i faget ”Ledelsesadfærd og performance” på uddannelsen Master i offentlig ledelse, der bliver udbudt i samarbejde mellem SDU og Aarhus Universitet.

 

Anbefalinger til ledere som leder medarbejdere

Lotte Bøgh Andersen forklarer, at kommissionen skal levere anbefalinger, som er direkte anvendelige i praksis, ellers vil det blive svært at møde opbakning til projektet fra den enkelte offentlige arbejdsplads:

– Det er en bred opgave, vi har fået, for vi skal komme med konkrete anbefalinger til, hvilke indsatser der kan styrke ledelsen i hele den offentlige sektor – med borgeren og samfundet i fokus. Men vores anbefalinger bliver jo rettet mod lederne, især dem som leder medarbejdere. Derfor er en væsentlig del af vores tilgang at inddrage og gå i dialog med de offentlige ledere gennem hele processen. Ellers kan kommissionen ikke lykkes med at give svar på, hvordan god offentlig ledelse kan blive endnu bedre. Og det vi skal komme op med er forskellige strategier til, hvordan man som leder kan blive bedre til at skabe resultater via og sammen med sine medarbejdere, siger Lotte Bøgh Andersen.

 

Styring er væsentlig for god ledelse

Lotte Bøgh Andersen peger på, at det er en vanskelig men vigtig opgave at sætte offentlig ledelse på dagsordenen. Som ledelsesforsker ser hun frem til at få mere klarhed over, hvilke ledelses- og styringsformer, der giver resultater i forskellige typer organisationer.

– Nu nævner du styringsformer. Styring er ellers et ord, der glimrer ved sit fravær i kommissoriet. Du står jo i spidsen for, at styring er et væsentligt forhold for at drive god ledelse (senest med udgivelse af bogen ”Offentlige styringsparadigmer: Konkurrence og sameksistens”), så hvad tænker du om, at kommissionen skal komme med anbefalinger til offentlig ledelse uden at inddrage styring?

–  Heldigvis har regeringen i oplægget til Sammenhængsreformen gjort det fuldstændigt klart, at styring og ledelse skal ses i sammenhæng. Faktisk er formuleringen der, at: ”Styring af den offentlige sektor og vilkårene for ledelsen på den enkelte institution hænger uløseligt sammen. Man kan ikke meningsfyldt diskutere ledelse uden at se på styring – og omvendt”. Derfor er det en myte, at Ledelseskommissionen ikke også skal kigge på styring, siger forskeren.

 

Input fra ledere i den private sektor

– Som offentlig leder arbejder man under nogle helt andre forhold og rammebetingelser end en leder i det private gør. Flere af kommissionens medlemmer har en baggrund indenfor ledelse i det private. Hvordan tænker du, at I undgår, at kommissionens arbejde bliver præget af fordomme og uvidenhed om offentlig versus privat ledelse?

– Flere af kommissionens medlemmer har ledelseserfaring fra såvel privat som offentlig sektor. Det gælder fx kommissionens formand Allan Søgaard Larsen og også David Hellemann, som tidligere har været departementschef i Finansministeriet. Vi har også en meget åben debat, hvor vi lytter til hinanden, og jeg tror, at netop det er vigtigt for at undgå fordomme.

Så her til sidst, hvad tænker du så, at offentlige ledere skal med Ledelseskommissionen?

–  Vi har oplevet en meget stor interesse for kommissionens arbejde fra offentlige ledere i bred forstand. Faktisk har input fra de mange dygtige ledere, vi har mødt rundt om i landet, når vi er blevet invitereret ud for at diskutere kommissionens arbejde, allerede haft stor betydning for vores arbejde. Det er netop forudsætningen for, at kommissionens resultater bliver anvendelige. Det gælder om at levere pointer med en vis kant – og at understrege at der ikke findes nogen ”one size fits all” løsning. Så pointerne, kommissionen kommer med, skal oversættes af den enkelte leder, så de passer til den konkrete kontekst. Offentlige organisationer er nemlig meget forskellige, og nye tiltag skal ikke indføres på samme måde i en børnehave som i en militær enhed.

 

LÆS OGSÅ: 10 års erfaringer med FMOL. Jørgen Grønnegård Christensen fortæller om sine erfaringer med uddannelsen

LÆS OGSÅ: Forskning og praktisk ledelse krydser veje - hvad er meningen med uddannelsen Master i offentlig ledelse?

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies