Menu

Pioneruddannelsen for offentlige ledere er blevet voksen

Uddannelsen Master in Public Management ved SDU er en særlig markør for tiden før og efter professionaliseringen af den offentlige sektor. I år fylder den 20 år. Vi har fået uddannelsens leder og grundlægger, professor Kurt Klaudi Klausen, til at fortælle om uddannelsens betydning for det danske samfund.

Af Camilla Karlsen, cand.public., alumnekoordinator ved SDU

Ledende overlæger, kommunaldirektører og andre højt placerede ledere i den offentlige sektor har ofte en fællesnævner:

På et eller andet tidspunkt i løbet af karrieren har de knoklet ekstra hårdt i fritiden sideløbende med arbejde og familieliv med det mål at bestå en lederuddannelse på masterniveau. En mastergrad er nemlig ofte et krav allerede i jobopslaget på offentlige lederstillinger. 

Men det krav er en relativ ny tendens, og langt fra den virkelighed der eksisterede i den offentlige sektor i midten af 1990erne. På det tidspunkt var den lederuddannelse som blev tilbudt offentlige ledere ofte diplomuddannelsen HD i organisation, men der var efterspørgsel efter noget mere, siger Kurt Klaudi Klausen, som er professor i offentlig organisation og ledelse ved SDU.

 I 1996 grundlagde han derfor uddannelsen Master in Public Management, også kendt som MPM, der blev den første forskningsbaserede lederuddannelse på masterniveau møntet på den offentlige sektor i Danmark.

- Det er bemærkelsesværdigt, at da vi startede op i midt- 90erne, var det et enestående initiativ. Vi var simpelthen pionerer på området, siger Kurt Klaudi Klausen.

Entreprenøragtigt lederskab

I den mellemliggende periode fra 1996 til nu har mere end 600 offentlige ledere gennemført uddannelsen, og de mange MPM-uddannede ledere har fået stor indflydelse på den offentlige sektors udvikling.

- Med de her folk i spidsen har vi fået en offentlig sektor, der er blevet væsentligt professionaliseret. Lederne tænker mere strategisk og entreprenøragtigt, og de er bevidste om at få mere ud af deres resurser og opnå de mål, der er blevet stillet. Det fungerer ikke godt nok endnu, men det fungerer væsentligt bedre i dag end i begyndelsen af 1990erne, siger Kurt Klaudi Klausen. 

Han forklarer, at der eksempelvis ikke alle steder blev forsket i den offentlige sektors ledelse for 20 år siden, hvilket alle danske universiteter gør i dag.

En særlig disciplin at være offentlig leder

Det er nemlig særligt at udøve ledelse i politisk styrede organisationer, for offentlige ledere har ikke noget selvstændigt mandat. Mandatet er defineret af de folkevalgte, og den daglige drift er ren myndighedsudøvelse og offentlig serviceproduktion.

- Forskellen på at være leder i en privat virksomhed og i en offentlig organisation er blandt andet, at der for den offentlige leder gælder særlige retlige rammer såsom tavshedspligt og oplysningspligt. Typisk har lederen at gøre med opgaver og emner, hvor der findes mange forskellige løsninger og mange politiske meninger om, hvad der er bedst at gøre. Derfor er der mange bundlinjer at tilgodese: Dels overskud på bundlinjen i økonomisk forstand, og dels den bundlinje, der handler om, hvorvidt noget er samfundsmæssigt eller politisk forsvarligt, og om beslutningen er rimelig i forhold til forskellige grupper.

- MPM-uddannelsen er netop designet og skruet sammen for at synliggøre de rammebetingelser og styringsregimer, lederne bevæger sig indenfor. Det dominerende reformregime over de seneste 20 år har været new public management. Men lederskab er ikke bare management, det er også leadership, hvor det handler om at angive retning og indgive mening, forklarer Kurt Klaudi Klausen.

- Nu har uddannelsen holdt sig 20 år i markedet – holder den 20 år til?
- Jeg tænker, at MPM-uddannelsen vil overleve i den udstrækning den er tilpasset nutidens og fremtidens krav til offentlige ledere, nemlig for så vidt den kan klæde lederne på til samarbejde på tværs, til udvikling og nytænkning, til at træffe strategiske beslutninger og gøre dem til virkelighed. Vi taler om, at vi vil klæde offentlige ledere på til at være institutionsbyggere, meningsskabere, entreprenører og strateger.

MPM-uddannelsens jubilæum blev markeret med en konference om offentlig ledelse på SDU i Odense torsdag d. 17. november 2016, hvor mere end 140 tidligere studerende deltog. Og fejringen fortsætter frem til jul, hvor vi hver uge vil belyse et aktuelt, kritisk tema, der har betydning for udviklingen af den offentlige sektor.

Find artiklerne på denne side, eller få dem direkte i din mailboks de kommende uger ved at skrive dig op til nyhedsbrevet.

Forskerkontakt

Professor Kurt Klaudi Klausen, Institut for Statskundskab. E-mail: kkk@sam.sdu.dk, telefon: 65503232

Gå til profil

Master of Public Management giver blik for strategisk ledelse

Uddannelsen Master of Public Management - eller MPM - henvender sig til ledere på niveauet lige under direktionen og til ledere af store, offentlige institutioner. Ser du dig selv som strateg, entreprenør, meningsskaber og institutionsbygger, vil du føle dig hjemme på Master of Public Management.

Læs mere om MPM-uddannelsen

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies